آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:درست کردن پلو و خورش با گوشت مرغ

در این فیلم نحوه درست کردن خورش پر ادویه مرغ را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …