آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:درست کردن نیمرو و برنج

در این فیلم درست کردن نیمرو در طبیعت را میبینیم که با برنج خورده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …