آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:درست کردن غذای پاکستانی با خمیر

در این فیلم غذایی پاکستانی را میبینیم که با خمیر و سبزیجات تازه درست میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …