آشپزی در پاکستان:درست کردن غذای پاکستانی با خمیر

در این فیلم غذایی پاکستانی را میبینیم که با خمیر و سبزیجات تازه درست میشود.

دکمه بازگشت به بالا