آشپزی در پاکستان:درست کردن شیرنی پنجره ای

در این فیلم نحوه درست کردن شیرنی پنجره ای را در پاکستان میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا