آشپزی در پاکستان:درست کردن رولت سبزیجات و تخم مرغ

در این فیلم نحوه درست کردن رولت را با سبزیجات و تخم مرغ فراوان میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا