آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:درست کردن رولت سبزیجات و تخم مرغ

در این فیلم نحوه درست کردن رولت را با سبزیجات و تخم مرغ فراوان میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …