آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:درست کردن خورشت با گوشت قرمز و تخم مرغ

در این فیلم درست کردن خورش با گوشت قرمز و تخم مرغ را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …