آشپزی در پاکستان:درست کردن خوراک با هویچ و بادمجان و ادویه فراوان

در این فیلم نحوه درست کردن خوراک با سبزیجات تازه و ادویه فراوان و هویچیو بادمجان و ترب را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …