آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:درست کردن تخم مرغ به همراه گوجه و فلفل

در این فیلم درست کردن تخم مرغ را به همراه گوجه و فلفل را میبینیم که با برنج خورده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …