آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:درست کردن بریانی با گوشت بره

در این فیلم محوه درست کردن بریانی گوشت را در پاکستان میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …