آشپزی در پاکستان:درست کردن بریانی با گوشت بره

در این فیلم محوه درست کردن بریانی گوشت را در پاکستان میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا