آشپزی در پاکستان:درست کردن بریانی با گوشت میگو

در این فیلم نحوه درست کردن بریانی پاکستانی را با گوشت میگو میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا