آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:درست کردن آب هندوانه در فصل گرم

در این فیلم درست کردن آب هندوانه در زمین های هندوانه را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …