آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:خورش قارچ و برنج

در این فیلم نحوه آماده کردن برنج و خورش پر ادویه که با قارچ آماده میشود را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …