آشپزی در پاکستان:خورش قارچ و برنج

در این فیلم نحوه آماده کردن برنج و خورش پر ادویه که با قارچ آماده میشود را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا