آشپزی در پاکستان:خرچنگ سرخ کرده و برنج

در این فیلم میبینیم خرچنگ را در پاکستان چگونه طعم دار کرده و بخت میکنند.

دکمه بازگشت به بالا