آخرین خبرها

آشپزی در پاکستان:بریانی گوشت با ادویه فراوان

در این فیلم نحوه درست کردن بریانی گوشت را با مقدار زیادی ادویه میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …