آشپزی در اذربایجان:کیک کدو به همراه چای

در این فیلم درست کردن کیک کدو را به همراه چای اتشی در هوای مه آلود میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …