آخرین خبرها

آشپزی در اذربایجان:پخت نان در تنور خانگی

در این فیلم نحوه پخت نان در تنور خانگی را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …