آشپزی در اذربایجان:درست کردن کله پاچه گوسفند به سبک آذری

در این فیلم نحوه پاک کردن کله پاچه گوشفند و درست کردن آن را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا