آخرین خبرها

آشپزی در اذربایجان:درست کردن کله پاچه گوسفند به سبک آذری

در این فیلم نحوه پاک کردن کله پاچه گوشفند و درست کردن آن را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …