آشپزی در اذربایجان:درست کردن پیتزا با گوشت چرخ کرده و سیب زمینی

در این فیلم میبینیم چگونه با گوشت و سیب زمینی بر روی آتش پیتزا درست میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …