آخرین خبرها

آشپزی در اذربایجان:درست کردن غذای آذری با میوه های تازه

در این فیلم نحوه درست کردن غذایی آذری را با میوه های تازه میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …