آشپزی در اذربایجان:درست کردن سس فلفل تند

در این فیلم نحوه درست کردن سس و کنسرو کردن فلفل تند را برای مصرف در فصل سرد میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …