آخرین خبرها

آشپزی در اذربایجان:درست کردن دلمه با کلم و مواد گوشت

در این فیلم نحوه درست کردن دلمه با کلم و گوشت را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …