آشپزی در اذربایجان:درست کردن دلمه با کلم و مواد گوشت

در این فیلم نحوه درست کردن دلمه با کلم و گوشت را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا