آخرین خبرها

آشپزی در اذربایجان:درست کردن خوراک جگر و قلوه و دل به همراه دنبه

در این فیلم میبینیم در هوای سرد زمستانی چگونه زن آذری با اعضای داخلی گاو غذایی خوشمزه همراه با دنبه درست میکند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …