آشپزی در اذربایجان:درست کردن باقلوا آذری

در این فیلم نحوه درست کردن باقلوا را در اذربایجان میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا