آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:گوشت سرخ شده با سیب زمینی و پیاز

این فیلم برای افراد شکمو ممنوع میباشد.!!!

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …