آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:گوشت بخار پز در شیشه

در این فیلم نحوه درست کردن خوراک گوت با گوشت بخار پز شده را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …