آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:کیک گوشت با گوشت قرمز

در این فیلم میبینیم که چگونه بر روی آتش کیک گوشت پخته میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …