آشپزی در آذربایجان:کیک گوشت با گوشت قرمز

در این فیلم میبینیم که چگونه بر روی آتش کیک گوشت پخته میشود.

دکمه بازگشت به بالا