آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:کیک زرد آلو و چای

کیک زردآلو که توسط زن آذری درست میشود و به همراه چای به عنوان میان وعده سرو میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …