آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:کیک خوشمزه با مییوه های جنگلی

در این فیلم نحوه درست کردن کیک با میوهای جنگلی را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …