آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:کوکو سبزی در طبیعت

در این فیلم نحوه درست کردن کوکو سبزی در طبیعت زیبای آذربایجان را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …