آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:کنسرو کردن میوه های تابستانی برای زمستان

در این فیلم میبینیم در کشور آذربایجان چگونه میوه های تابستانی را برای فصل سرد کنسرو میکنند

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …