آشپزی در آذربایجان:کباب خوشمزه در تاوه به سبک آذربایجانی

در این فیلم نحوه درست کردن غذایی لذیذ با استفاده از گوشت قرمز را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …