آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:کباب با گوشت قرمز و انواع میوه ها

در این فیلم میبینیم چگونه کباب گوشت گوسفند در کنار انواع میوه های شیرین همچون گلابی و هویچ سیب پخته و اماده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …