آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:چای گل گاو زبان در هوای پاییزی

در این فیلم نحوه پخت غذایی خوشمزه با برنج و گوشت سفید نشان داده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …