آشپزی در آذربایجان:پیراشکی میوه با چای

در این فیلم جمع کردن معصولات کشاورزی و درست کردن پیراشکی با همان میوه ها را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا