آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:پیراشکی میوه با چای

در این فیلم جمع کردن معصولات کشاورزی و درست کردن پیراشکی با همان میوه ها را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …