آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:پخت گوشت به همراه گوجه و سیب زمینی ذغالی

در این فیلم نحوه پخت گوشت گوسفند را در فویل الومینیوم در زیر آتش را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …