آشپزی در آذربایجان:پخت گوسفند شکم پر با برنج

نحوه درست کردن گوسفند را به طور درسته که درون آن بابرنج بر شده است را در این فیلم میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا