آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:پخت گوسفند شکم پر با برنج

نحوه درست کردن گوسفند را به طور درسته که درون آن بابرنج بر شده است را در این فیلم میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …