آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:پخت نان و درست کردن ماست گاوی

در این فیلم نحوه پخت نان خانگی و درست کردن ماست از شیر گاوی را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …