آشپزی در آذربایجان:پخت ماهی همراه با سالاد کلم و هویچ

در این فیلم نحوه کباب کردن ماهی در تاوه و سرو آن به همراه سالاد کلم و گوجه و هویچ نشان داده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …