آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:پخت سینه مرغ که با هویچ و سیب زمینی پر شده است

در این فیلم نحوه پخت مرغ شکم پر که با هوشچ و سیب زمینی و ادویه طعم دار شده است را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …