آشپزی در آذربایجان:پخت دنده کباب با گوجه و فلفل دلمه و قارچ

در این فیلم پخت دنده گاو را به همراه فلفل دلمه و پیاز و قارچ و پیاز میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …