آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:نحوه پخت نان و مرغ شکم پر

در این فیلم نحوه پخت نان و درست کردن سس مرغ شکم پر و پخت مرغ شکم پر نشان داده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …