آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن کوفته اذری با گوشت چرخ کرده

در این فیلم نحوه درست کردن کوفته را با گوشت چرخ کرده را نشان میدهد و در انتها هم نحوه درست کردن رولت گوشت را میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …