آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن مربا با برگ گل

در این فیلم نحوه درست کردن مربا با برگ گل و همچنین پیتزایی به روش محلی نشان داده میشود.

دکمه بازگشت به بالا