آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن مربا با برگ گل

در این فیلم نحوه درست کردن مربا با برگ گل و همچنین پیتزایی به روش محلی نشان داده میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …