آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن ماهی شکم پر در کنار رودخانه

این فیلم نشان میدهد در کشور آذربایجان ماهی چگونه پخته میشود.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …