آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن ماهی شکم پر در کنار رودخانه

این فیلم نشان میدهد در کشور آذربایجان ماهی چگونه پخته میشود.

دکمه بازگشت به بالا