آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن قطاب با گوجه و پیاز و کلم را نشان میدهد

در این فیلم نحوه درست کردن لقمه هایی که هم مواد آن هم نان آن از موادی که سر زمین کشت شده اند درست میشود را نشان میدهد.

دکمه بازگشت به بالا