آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن قطاب با گوجه و پیاز و کلم را نشان میدهد

در این فیلم نحوه درست کردن لقمه هایی که هم مواد آن هم نان آن از موادی که سر زمین کشت شده اند درست میشود را نشان میدهد.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …