آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن غذایی مقوی با قلم گاو و جو و سیب زمینی

در این فیلم نحوه پخت قلم گاو و سیب زمینی و جو را در طبیعت را نشان میدهد.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …