آخرین خبرها

آشپزی در آذربایجان:نحوه درست کردن رب با فلفل دلمه و ماکارونی با رب فلفل تازه

در این فیلم نحوه درست کردن رب فلفل دلمه را سر زمین کشاورزی میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …