آشپزی در آذربایجان:مرغ سرخ کرده در جنگل

در این فیلم میبینیم زن روستایی چگونه در کنار سرخ کردن مرغ برای خود برای دام و طیور خود غذایی مقوی درست میکند.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …