آشپزی در آذربایجان:مربا و کمپوت و کیک با سیب

در این فیلم درست کردن انواع محصولات را از میوه سیب میبینیم.

حتما ببینید

آشپزی در پاکستان:کباب ماهی به همراه برنج و خورش

در این فیلم درست کردن و طعم دار کردن ماهی برای آماده کردن کباب ماهی …