آشپزی در آذربایجان:ماکارونی با پنیر

در این فیلم درست کردن ماکارونی با پنیر و جعفری و سبزیجات تازه را میبینیم.

دکمه بازگشت به بالا